Y TẾ MINH ĐỨC

Niềm Tin và Sức Khỏe

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm

RunAway - Bon Jovi [MV]

Email In PDF

Một video với phong cách cổ điển gợi đến thời điểm ban nhạc mới thành lập

Lyrics:

On the street where you live
Girls talk about their social lives
They're made of lipstick, plastic and pink,
A touch of sable in their eyes
(All your life) All your life all you've asked
When's your Daddy gonna talk to you
But you were living in another world
Tryin' to get a message through

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 11 Tháng 10 2013 05:49